Perfil IPEA

Perfiles I de alas paralelas

Perfil IPEA

Denominación: IPEA HHH
HHH: ~ Altura del perfil 80 - 600mm
Denominación alternativo: IPE A HHH; IPE HHH A;
Norma: AM, SWT,