Wersja do wydruku

IPE180

Wymiary

h = 180 mm Kształtownik IPE
b = 91 mm
tf = 8 mm
tw = 5.3 mm
r1 = 9 mm
ys = 45.5 mm
d = 146 mm
A = 2390 mm2
AL = 0.7 m2.m-1 G = 18.8 kg.m-1

Własności statyczne

Oś y Oś z
Iy = 1.32E+7 mm4 Iz = 1.01E+6 mm4
Wy1 = 1.46E+5 mm3 Wz1 = 2.22E+4 mm3
Wy,pl = 1.66E+5 mm3 Wz,pl = 3.46E+4 mm3
iy = 74.20 mm iz = 20.50 mm
Sy = 8.32E+4 mm3 Sz = 1.73E+4 mm3
Skręcanie i wyboczenie
Iw = 7.43E+9 mm6 It = 4.78E+4 mm4
iw = 22.90 mm ipc = 76.90 mm

Jeśli znajdziesz jakiś błąd, napisz do mnie e-mail lub skontaktuj się za pomocą formularza.