IPE140
staticstools.eu
Wymiary
h = 14 cm obrazok IPE Własności statyczne
b = 7.3 cm Oś y Oś z
tf = 0.69 cm Iy = 541.0 cm4 Iz = 44.90 cm4
tw = 0.47 cm Wy1 = 77.30 cm3 Wz1 = 12.30 cm3
r1 = 0.7 cm Wy,pl = 88.40 cm3 Wz,pl = 19.25 cm3
ys = 3.65 cm iy = 5.74 cm iz = 1.65 cm
d = 11.22 cm Sy = 44.20 cm3 Sz = 9.620 cm3
A = 16.4 cm2 Skręcanie i wyboczenie
AL = 0.55 m2.m-1 Iw = 1980 cm6 It = 2.410 cm4
G = 12.9 kg.m-1 iw = 1.84 cm ipc = 5.97 cm