IPE160
staticstools.eu
Wymiary
h = 16 cm obrazok IPE Własności statyczne
b = 8.2 cm Oś y Oś z
tf = 0.74 cm Iy = 869.0 cm4 Iz = 68.30 cm4
tw = 0.5 cm Wy1 = 109.0 cm3 Wz1 = 16.70 cm3
r1 = 0.9 cm Wy,pl = 124.0 cm3 Wz,pl = 26.10 cm3
ys = 4.1 cm iy = 6.58 cm iz = 1.84 cm
d = 12.72 cm Sy = 61.90 cm3 Sz = 13.00 cm3
A = 20.1 cm2 Skręcanie i wyboczenie
AL = 0.62 m2.m-1 Iw = 3960 cm6 It = 3.580 cm4
G = 15.8 kg.m-1 iw = 2.05 cm ipc = 6.83 cm