IPE180
staticstools.eu
Wymiary
h = 18 cm obrazok IPE Własności statyczne
b = 9.1 cm Oś y Oś z
tf = 0.8 cm Iy = 1320 cm4 Iz = 101.0 cm4
tw = 0.53 cm Wy1 = 146.0 cm3 Wz1 = 22.20 cm3
r1 = 0.9 cm Wy,pl = 166.0 cm3 Wz,pl = 34.60 cm3
ys = 4.55 cm iy = 7.42 cm iz = 2.05 cm
d = 14.6 cm Sy = 83.20 cm3 Sz = 17.30 cm3
A = 23.9 cm2 Skręcanie i wyboczenie
AL = 0.7 m2.m-1 Iw = 7430 cm6 It = 4.780 cm4
G = 18.8 kg.m-1 iw = 2.29 cm ipc = 7.69 cm