L 45x30x4
Geometrie Průřezové charakteristiky
Lu Průřezové charakteristiky k lokálním osám
Osa y Osa z
Iy = 5.77E+4 mm4 Iz = 2.05E+4 mm4
Wy1 = 1910 mm3 Wz3 = 907.0 mm3
Wy2 = 3890 mm3 Wz2 = 2770 mm3
iy = 14.2 mm iz = 8.47 mm
Průřezové charakteristiky k hlavním osám
α = 23.32
Osa u Osa v
h = 45 mm b = 30 mm Iu = 6.61E+4 mm4 Iv = 1.20E+4 mm4
t = 4 mm A = 286 mm2 Wu1 = 2160 mm3 Wv1 = 1470 mm3
r1 = 4 mm G = 2.24 kg.m-1 Wu2 = 6200 mm3 Wv2 = 948.0 mm3
r2 = 2 mm AL = 0.15 m2.m-1 Wu3 = 2930 mm3 Wv3 = 758.0 mm3
zs = 14.8 mm ys = 7.4 mm iu = 15.2 mm iv = 6.48 mm
z's = 30.2 mm y's = 22.6 mm um = 10 mm vm = 9.6 mm
u1 = 12.7 mm v1 = 30.6 mm Kroucení a klopení
u2 = 15.8 mm v2 = 22.5 mm It = 1548 mm4 ipc = 16.5 mm
u3 = 8.2 mm v3 = 10.7 mm Iyz = 1.96E+4 mm4 ipa = 21.6 mm