Tablice kształtownikov walcowanych

Automatyczne tłumaczenie. Pomóż nam ulepszyć stronę i przesłać prawidłowe tłumaczenie e-mailem.

Witamy na naszej stronie, która zapewni dokładne informacje na temat kształtu, geometrii i charakterystyki najbardziej typowych przekrojach w walcowanej stalowej konstrukcji. Informacje te mogą pomóc w projektowaniu, konstrukcji, rysowania i wymiarowania konstrukcji stalowych z profili walcowanych.

Z menu u góry wybierz żądany kształt profilu, a następnie rozwijanego menu można wybrać określony profil rozmiarze.

W tabeli pojawią się następujące informacje:

 • Oznaczenie kształtowników
 • Projekt graficzny przewrócił profil stalowy z zaznaczonymi geometrycznych zmiennych, których wymiary są podane w tabeli. Są to:
  • h: Wysokość przekroju,
  • b: Szerokość przekroju,
  • tf: Grubość stopki,
  • tw: Grubość środnika,
  • r: Promień przejścia, promień brzegu,
  • d: Wysokość prostej częśći środnika,
  • ys: Odległość środka ciężkośći,
  • ym: Odległośč środka ścinania,
  • α: Pochylenie głownych osi bezwładności,
 • Główne cechy kształtownika:
  • A: Pole przekroju,
  • G: Masa na jednostkę długośći,
  • AL: Pole powierzchni kształtownika,
 • Następujące cechy przekrojów podane są dla projektantów i inżynierów strukturalnych: