Профил HEA

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили

Профил HEA

Обозначаване: HE HHH A
HHH: ~ височина на профила [mm] 100 - 1000mm

Алтернативен обозначаване: HEA HHH; HE A HHH; IPBl HHH;
Производствен стандарт: Euronorm 53-62, DIN 1025-3, ASTM A6/A6M; AM, SWT,