Профил HEB

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили

Профил HEB

Обозначаване: HE HHH B
HHH: височина на профила [mm] 100 - 1000mm

Алтернативен обозначаване: HEB HHH; IPB HHH;
Производствен стандарт: Euronorm 53-62, DIN 1025-2, ASTM A6/A6M; AM, SWT,