Профил HL

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили за колони

Профил HL

Обозначаване: HL HHHxYYY; HL HHHH #
HHH: ~ височина на профила [mm] 920 - 1000mm
YYY: специфична маса [kg/m]
HHHH: ~ височина на профила [mm] 1000 - 1100mm
# : A; AA; B; M; R;
Производствен стандарт: ASTM A6/A6M;