Профил SHS

Горещовалцувани квадратни затворени профили (Square Hollow Sections)

Профил SHS

Обозначаване: SHS HHHxTT
HHH: височина на профила [mm] 40 - 400mm
TT: дебелина [mm] 2,6 - 20mm
Алтернативен обозначаване: SHS HHHxHHHxTT; HHHxHHHxTT; HHH / HHH / TT;
Производствен стандарт: EN 10210-2; STN 42 5720