Профил UE

Горещовалцувани нормални П-профили с наклонени стени на поясите

Профил UE

Обозначаване: UE HHH
HHH: височина на профила [mm] 50 - 300mm
Производствен стандарт: GOST 8240-97; PN-H-93451;