Profil Lu

Tyče průřezu nerovnoramenného L (Unequal Leg Angles)

Profil Lu

Označení profilu: L HHHxBBBxTT
HHH: výška profilu v mm 25 - 200mm
BBB: šířka profilu v mm 16 - 100mm
TT: tloušťka stěny profilu v mm 3 - 15mm
Normy: EN 10056-1; ČSN 42 5545;