Профил HD

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили за колони

Профил HD

Обозначаване: HD HHHxYYY
HHH: ~ височина на профила [mm] 260 - 400mm
YYY: специфична маса [kg/m]
Производствен стандарт: ASTM A6/A6M; AM,