Profil HD

Európsky širokoprírubový stĺp

Profil HD

Označenie profilu: HD HHHxYYY
HHH: ~ výška profilu v mm 260 - 400mm
YYY: hmotnosť profilu v kg/m
Normy: ASTM A6/A6M; prevádzkové normy AM,