Профил HE

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили

Профил HE

Обозначаване: HE HHHxYYY
HHH: ~ височина на профила [mm] 400 - 1000mm
YYY: специфична маса [kg/m]
Производствен стандарт: Euronorm 53-62, ASTM A6/A6M; AM,