Profil HE

Európsky širokoprírubový nosník

Rovnaký ako (odvodený od) profil HEB, ale s väčšou hrúbkou prírub a steny

Profil HE

Označenie profilu: HE HHHxYYY
HHH: ~ výška profilu v mm 400 - 1000mm
YYY: hmotnosť profilu v kg/m
Normy: Euronorm 53-62, ASTM A6/A6M; prevádzkové normy AM,