Профил IPEO

Горещовалцувани двойно Т-образни профили

Профил IPEO

Обозначаване: IPEO HHH; IPEO 750xYYY
HHH: ~ височина на профила [mm] 180 - 600mm
YYY: специфична маса [kg/m] 137 - 196 kg/m
Алтернативен обозначаване: IPE O HHH; IPE HHH O;
Производствен стандарт: EN 89, AM, SWT,