Profil IPEO

Európsky I nosník s rovnobežnými prírubami

Rovnaký ako (odvodený od) profil IPE, ale s väčšou hrúbkou prírub a steny

Profil IPEO

Označenie profilu: IPEO HHH; IPEO 750xYYY
HHH: ~ výška profilu v mm 180 - 600mm
YYY: hmotnosť profilu v kg/m 137 - 196 kg/m
Alternatívne označovanie profilu: IPE O HHH; IPE HHH O;
Normy: prevádzkové normy výrobcov, napríklad AM, SWT,