Профил UAP

Горещовалцувани П-профили с успоредни стени на поясите

Профил UAP

Обозначаване: UAP HHH
HHH: ~ височина на профила [mm] 80 - 300mm
Производствен стандарт: NF A 45-255 (19