Profil UAP

Nosník prierezu U s rovnobežnými prírubami

Profil UAP

Označenie profilu: UAP HHH
HHH: ~ výška profilu v mm 80 - 300mm
Normy: NF A 45-255 (1983);