Профил UPE

Горещовалцувани П-профили с успоредни стени на поясите

Профил UPE

Обозначаване: UPE HHH
HHH: ~ височина на профила [mm] 80 - 400mm
Производствен стандарт: DIN 1026-2;