Profil UPE

Európsky štandardný nosník prierezu U s rovnobežnými prírubami

Profil UPE

Označenie profilu: UPE HHH
HHH: ~ výška profilu v mm 80 - 400mm
Normy: DIN 1026-2;