Профил UPN

Горещовалцувани нормални П-профили с наклонени стени на поясите

Профил UPN

Обозначаване: UPN HHH
HHH: височина на профила [mm] 50 - 400mm
Алтернативен обозначаване: U HHH; UNP HHH;
Производствен стандарт: DIN 1026-1; NFA 45-202; STN 42 5570;