Profil UPN

Európsky štandardný nosník tvaru U

Profil UPN

Označenie profilu: UPN HHH
HHH: výška profilu v mm 50 - 400mm
Alternatívne označovanie profilu: U HHH; UNP HHH;
Normy: DIN 1026-1; NFA 45-202; STN 42 5570;