Profil HEAA

Evropský širokopřírubový nosník

Stejný jako (odvozen od) profil HEB, ale s menší tloušťkou přírub a stěny

Profil HEAA

Označení profilu: HE HHH AA
HHH: ~ výška profilu v mm 100 - 1000mm

Alternatívní označování profilu: HEAA HHH; HE AA HHH;
Normy: provozní normy výrobců, například AM, SWT,