Profil HEAA

Európsky širokoprírubový nosník

Rovnaký ako (odvodený od) profil HEB, ale s menšou hrúbkou prírub a steny

Profil HEAA

Označenie profilu: HE HHH AA
HHH: ~ výška profilu v mm 100 - 1000mm

Alternatívne označovanie profilu: HEAA HHH; HE AA HHH;
Normy: prevádzkové normy výrobcov, napríklad AM, SWT,