Profil IPEAA

Evropský I nosník s rovnoběžnými přírubami

Stejný jako (odvozen od) profil IPE, ale s menší tloušťkou přírub a stěny

Profil IPEAA

Označení profilu: IPEAA HHH
HHH: ~ výška profilu v mm 80 - 240mm
Alternatívní označování profilu: IPE AA HHH; IPE HHH AA; IPE AL HHH;
Normy: provozní normy výrobců, například AM, SWT,