Profil IPEAA

Európsky I nosník s rovnobežnými prírubami

Rovnaký ako (odvodený od) profil IPE, ale s menšou hrúbkou prírub a steny

Profil IPEAA

Označenie profilu: IPEAA HHH
HHH: ~ výška profilu v mm 80 - 240mm
Alternatívne označovanie profilu: IPE AA HHH; IPE HHH AA; IPE AL HHH;
Normy: prevádzkové normy výrobcov, napríklad AM, SWT,