Profil Le

Tyče průřezu rovnoramenného L (Equal Leg Angles)

Profil Le

Označení profilu: L HHHxHHHxTT
HHH: výška profilu v mm 20 - 250mm
TT: tloušťka stěny profilu v mm 3 - 35mm
Alternatívní označování profilu: L HHHxTT;
Normy: EN 10056-1; ČSN 42 5541;