Profil Le

Tyče prierezu rovnoramenného L (Equal Leg Angles)

Profil Le

Označenie profilu: L HHHxHHHxTT
HHH: výška profilu v mm 20 - 250mm
TT: hrúbka steny profilu v mm 3 - 35mm
Alternatívne označovanie profilu: L HHHxTT;
Normy: EN 10056-1; STN 42 5541;