Ocelářské tabulky

Vítejte na našich internetových stránkach, které Vám poskytnou podrobné informace o tvaru, geometrii a průřezových charakteristikách najpoužívanejších ocelových válcovaných tyčích ve stavebnictví. Tyto informacie Vám mohou pomoci při návrhu, projektování, dimenzovaní a kreslení ocelových konstrukcí z válcovaných profilů.

Z ponuky menu nahoře si vyberte požadovaný tvar profilu a pak v rolovacím menu si budete moci vybrat rozměr konkrétního profilu.

V přehlední tabulce po výběru požadovaného profilu uvidíte následujíci údaje:

 • Označení profilu
 • Grafický tvar ocelového válcovaného profilu s vyznačenými geometrickými veličinami, kterých rozměry jsou v tabulce uvedeny.
  Jsou to především:
  • h: výška průřezu,
  • b: šírka průřezu,
  • tf: tloušťka příruby,
  • tw: tloušťka stojiny,
  • r: poloměr zaoblení,
  • d: výška stojiny průřezu,
  • ys: vzdálenost těžište od okraje průřezu,
  • ym: vzdálenost těžište průřezu Cg od středu smyku Cs
  • α: naklonění hlavních os setrvačných síl
 • Hlavní charakteristiky průřezu:
  • A: plocha průřezu,
  • G: hmotnosť průřezu na jednotku délky,
  • AL: plocha povrchu průřezu na jednotku délky,
 • Pro projektanty, dizajnéry, konstruktéry a jiné odborníky jsou určeny informace o průřezových charakteristikách ocelových válcovaných profilů potřebné pro navrhování, dimenzování, či posudzování ocelových konstrukcí:
  • I: Kvadratické momenty průřezu k jednotlivým osám,
  • Wel: Elastické moduly průřezu v ohybu kolem jednotlivých os
  • Wpl: Plastické moduly průřezu v ohybu kolem jednotlivých os
  • i: Poloměry setrvačnosti průřezu k jednotlivým osám
  • S: Statické momenty části průřezu nad jednotlivými osami průřezu k těmto osám
  • ipc: Polární poloměr setrvačnosti k těžišti průřezu
  • Iw: Výsečový kvadratický moment průřezu
  • iw: Poloměr setrvačnosti v ohybovém kroucení
  • It: Konstanta setrvačnosti v kroucení
  • Ct: Konstanta kroutíciho modulu (uzavřené profily)
  • ipa: Poloměr setrvačnosti ke středu smyku Cs
  • Iyz: Moment 2. stupně k osám y a z