Библиотека стоманени профили

Добре дошли на нашите уеб сайтове. Тези уеб сайтове предоставят подробна информация за характеристиките на формата, геометрията и напречното сечение на най-разпространените стоманени валцовани профили в строителната промишленост. Тази информация ще ви помогне в проектирането, конструирането, оразмеряването и чертането на стоманени елементи, направени от валцовани профили.

Изберете желаната форма на профил от лявото меню и след това изберете размера на конкретния профил от падащото меню.

След избиране на желания профил ще видите добре подредена таблица със следната информация:

 • Идентификация на профила
 • Графична форма на стоманен валцован профил с указани геометрични характеристики, размерите на който са дадени в таблицата.
  Основни геометрични характеристики:
  • h: височина на профила;
  • b: широчина на профила;
  • tf: дебелина на фланша;
  • tw: дебелина на стената;
  • r: радиуси на закръгления;
  • d: височина на стената на профила;
  • ys: разстояние ръб на напречно сечение – център на тежестта;
  • ym: разстояние център на напречно сечение – център на срязване (Cg – Cs);
  • α: наклон на главни инерционни оси.
 • Основни характеристики на напречното сечение:
  • A: площ на напречно сечение на профила;
  • G: специфична маса на единица дължина на стоманен профил;
  • AL: специфична площ на единица дължина на стоманен профил (оцветена площ).
 • Информация за характеристиките на напречното сечение на стоманени валцовани профили, предназначена за проектанти, инженери и други специалисти, която е необходима за проектиране, инженеринг, оразмеряване и оценка на стоманени елементи:
  • I: моменти от втори ред на напречното сечение към индивидуални оси;
  • Wel: модули на еластичност на напречното сечение при огъване около индивидуални оси;
  • Wpl: модули на пластичност на напречното сечение при огъване около индивидуални оси;
  • i: радиуси на завъртане на напречното сечение към индивидуални оси;
  • S: статични моменти на част от напречното сечение над индивидуални оси на напречното сечение към тези оси;
  • ipc: полярен радиус на завъртане на центъра на тежестта на напречното сечение;
  • Iw: секторен момент от втори ред на напречното сечение;
  • iw: радиус на завъртане в усукващо огъване;
  • It: инерционна константа в усукване;
  • Ct: константа на модул на усукване (затворени профили);
  • ipa: радиус на завъртане към центъра на срязване Cs;
  • Iyz: момент от втори ред към оси y и z.